THÔNG BÁO

Bắt đầu từ 1/8/2013, Bộ chính thức vận hành Văn phòng điện tử dùng chung cho khối cơ quan Bộ (theo công văn số 3409/BNN-VP ngày 29/7/2013). Do vậy phần mềm Văn phòng điện tử của Văn phòng tạm dừng hoạt động. Đề nghị các đồng chí truy cập Văn phòng điện tử mới tại địa chỉ: vpdt.mard.gov.vn.